Biologische olie

 

Bilogische olie wordt - in tegenstel­ling tot de meeste industriële olie - koud geperst en niet geraf­fineerd. Zo blijven veel waardevolle stoffen behouden die er anders uit gefilterd zou­den worden. Dit zorgt voor een geurige olie die vol van smaak is en waarin je de oorsprong nog proeft.